Chi tiết hình ảnh Nước hồng sâm Everytime KGC Cheong Kwan Jang 10ml x 30 gói

Chi tiết hình ảnh Nước hồng sâm Everytime KGC Cheong Kwan Jang 10ml x 30 gói mặt trước.

 

Chi tiết hình ảnh Nước hồng sâm Everytime KGC Cheong Kwan Jang 10ml x 30 gói mặt sau hộp.

Chi tiết hình ảnh Nước hồng sâm Everytime KGC Cheong Kwan Jang 10ml x 30 gói mở hộp.

Chi tiết hình ảnh Nước hồng sâm Everytime KGC Cheong Kwan Jang 10ml x 30 gói hộp nhỏ bên trong.

Chi tiết hình ảnh Nước hồng sâm Everytime KGC Cheong Kwan Jang 10ml x 30 gói mở hộp nhỏ.

Chi tiết hình ảnh Nước hồng sâm Everytime KGC Cheong Kwan Jang 10ml x 30 gói gói nhỏ bên trong.

Chi tiết hình ảnh Nước hồng sâm Everytime KGC Cheong Kwan Jang cách xé gói sử dụng.

Chi tiết hình ảnh Nước hồng sâm Everytime KGC Cheong Kwan Jang khi giót ra ly.

 

likes 0