0938.746.284Tư vấn miễn phí

Cao Hồng Sâm KGC

Cao Hồng Sâm KGC hay còn gọi là Cao Hồng Sâm Chính Phủ KGC ( Cheong Kwan Jang ) là sản phẩm được tập đoàn Korea Ginseng Corporation sản xuất và là một trong những công ty hàng đầu chuyên về Nhân Sâm được Nhà nước bảo trợ nên chất lượng sản phẩm đầu vào và đầu ra được sản xuất rất nghiêm ngặt và rất chặt chẽ. Vì lý do đó nên KGC là thương hiệu Quốc Gia về Nhân Sâm của Hàn Quốc.

Xem thêm