Chi tiết hình ảnh Cao Hồng Sâm Nhung Hươu Cheon Nok KGC Cheong Kwan Jang 180g

Chi tiết hình ảnh Cao Hồng Sâm Nhung Hươu Cheon Nok KGC Cheong Kwan Jang 180g

Chi tiết hình ảnh Cao Hồng Sâm Nhung Hươu Cheon Nok KGC Cheong Kwan Jang 180g bên ngoài.

Chi tiết hình ảnh Cao Hồng Sâm Nhung Hươu Cheon Nok KGC Cheong Kwan Jang 180g mặt sau hũ cao.

Chi tiết hình ảnh Cao Hồng Sâm Nhung Hươu Cheon Nok KGC Cheong Kwan Jang 180g bên trong hộp.

Chi tiết hình ảnh Cao Hồng Sâm Nhung Hươu Cheon Nok KGC Cheong Kwan Jang 180g bên trong hộp.

Chi tiết hình ảnh Cao Hồng Sâm Nhung Hươu Cheon Nok KGC Cheong Kwan Jang 180g khi mở nắp hũ cao.

Chi tiết hình ảnh Cao Hồng Sâm Nhung Hươu Cheon Nok KGC Cheong Kwan Jang 180g lấy cao bên trong hũ.

Chi tiết hình ảnh Cao Hồng Sâm Nhung Hươu Cheon Nok KGC Cheong Kwan Jang 180g hộp muỗng cao 3g.

Chi tiết hình ảnh Cao Hồng Sâm Nhung Hươu Cheon Nok KGC Cheong Kwan Jang 180g hộp muỗng cao 3g bên trong hộp muỗng.

Chi tiết hình ảnh Cao Hồng Sâm Nhung Hươu Cheon Nok KGC Cheong Kwan Jang 180g muỗng cao 3g.

 

likes 0