Chi tiết hình ảnh Cao Hồng Sâm KGC Cheong Kwan Jang nội địa 240g #1

Chi tiết hình ảnh Cao Hồng Sâm KGC Cheong Kwan Jang nội địa 240g bên ngoài.

Chi tiết hình ảnh Cao Hồng Sâm KGC Cheong Kwan Jang nội địa 240g bên trong hộp.

Chi tiết hình ảnh Cao Hồng Sâm KGC Cheong Kwan Jang nội địa 240g nắp đậy hũ cao.

Chi tiết hình ảnh Cao Hồng Sâm KGC Cheong Kwan Jang nội địa 240g hình mở nắp lọ.

Chi tiết hình ảnh Cao Hồng Sâm KGC Cheong Kwan Jang nội địa 240g

Chi tiết hình ảnh Cao Hồng Sâm KGC Cheong Kwan Jang nội địa 240g hình ảnh lắp muỗng cao 3g.

Chi tiết hình ảnh Cao Hồng Sâm KGC Cheong Kwan Jang nội địa 240g pha với nước.

Chi tiết hình ảnh Cao Hồng Sâm KGC Cheong Kwan Jang nội địa 240g hình màu cao đã pha.

 

likes 0