Hình Ảnh Chi Tiết Nước Hồng Sâm KGC Jung Kwan Jang Everytime 10ml x 20 Gói

Nước Hồng Sâm KGC Jung Kwan Jang Everytime 10ml x 20 Gói là sản phẩm mới nhất 2024 với sự thay đổi về thương hiệu Cheong Kwan Jang sang Jung Kwan Jang theo phiên âm tiếng anh với logo mới mang tính chất toàn cầu thống nhất chung. Dưới đây là một số hình ảnh chi tiết về sản phẩm Nước Hồng Sâm KGC Jung Kwan Jang Everytime 10ml x 20 Gói.

Hình Ảnh Chi Tiết Hộp Nước Hồng Sâm KGC Jung Kwan Jang Everytime 10ml x 20 Gói

Hình Ảnh Chi Tiết Hộp Nước Hồng Sâm KGC Jung Kwan Jang Everytime 10ml x 20 Gói

Logo Thương Hiệu Mới Jung Kwan Jang

Logo Thương Hiệu Mới Jung Kwan Jang

Logo mới nhất của thương hiệu Jung Kwan Jang

Logo mới nhất của thương hiệu Jung Kwan Jang

Mặt sau hộp nước ghi số lô và hạn sử dụng

Mặt sau hộp nước ghi số lô và hạn sử dụng

Khi mở hộp ra bên trong có 3 hộp nhỏ, mỗi hộp nhỏ có 10 gói nước hồng sâm

Khi mở hộp ra bên trong có 3 hộp nhỏ, mỗi hộp nhỏ có 10 gói nước hồng sâm

Chi tiết 3 hộp nhỏ bên trong hộp Nước Hồng Sâm KGC Jung Kwan Jang Everytime

Chi tiết 3 hộp nhỏ bên trong hộp Nước Hồng Sâm KGC Jung Kwan Jang Everytime

Gói Nước Hồng Sâm KGC Jung Kwan Jang Everytime Bên Trong Hộp Nhỏ

Gói Nước Hồng Sâm KGC Jung Kwan Jang Everytime Bên Trong Hộp Nhỏ

Chi Tiết Gói Nước Hồng Sâm KGC Jung Kwan Jang Everytime

Chi Tiết Gói Nước Hồng Sâm KGC Jung Kwan Jang Everytime

To the main pageNext article
likes 0