Men vi sinh cho trẻ

Men vi sinh cho trẻ là những lợi khuẩn có ích cho đường ruột, cho hệ thống tiêu hóa của trẻ giúp trẻ ăn ngon hơn, ngăn ngừa dị ứng ở trẻ, làm giảm tình trạng kháng kháng sinh.......

Đánh giá

Không tìm thấy dữ liệu

Viết bình luận
Description

Men vi sinh cho trẻ là những lợi khuẩn có ích cho đường ruột, cho hệ thống tiêu hóa của trẻ giúp trẻ ăn ngon hơn, ngăn ngừa dị ứng ở trẻ, làm giảm tình trạng kháng kháng sinh.......