Khuyến mãi

1.045.000 VNĐ 1.100.000 VNĐ
Khuyến mãi

2.137.500 VNĐ 2.250.000 VNĐ
Khuyến mãi

2.945.000 VNĐ 3.100.000 VNĐ
Khuyến mãi

2.945.000 VNĐ 3.100.000 VNĐ
Khuyến mãi

3.135.000 VNĐ 3.300.000 VNĐ
Khuyến mãi

3.135.000 VNĐ 3.300.000 VNĐ
Khuyến mãi

4.845.000 VNĐ 5.100.000 VNĐ
Khuyến mãi

5.082.500 VNĐ 5.350.000 VNĐ
Khuyến mãi

5.310.500 VNĐ 5.590.000 VNĐ
Khuyến mãi

8.265.000 VNĐ 8.700.000 VNĐ
Khuyến mãi

9.880.000 VNĐ 10.400.000 VNĐ
Khuyến mãi

114.000.000 VNĐ 120.000.000 VNĐ

Hồng Sâm Củ Khô KGC

Hồng Sâm Củ Khô KGC Hàn Quốc là sản phẩm được chọn lọc kỹ càng và được trồng ở những nơi có không khí trong sạch, đất đai không bị ô nhiễm nên cho ra sản phẩm đạt được chất lượng cao nhất. Với phương trâm của hãng KGC Hàn Quốc là đem lại giá trị sản phẩm cao nhất, chất lượng tốt nhất cho khách hàng..

Xem thêm