Hồng Sâm Củ Khô KGC

Hồng Sâm Củ Khô KGC Hàn Quốc là sản phẩm được chọn lọc kỹ càng và được trồng ở những nơi có không khí trong sạch, đất đai không bị ô nhiễm nên cho ra sản phẩm đạt được chất lượng cao nhất. Với phương trâm của hãng KGC Hàn Quốc là đem lại giá trị sản phẩm cao nhất, chất lượng tốt nhất cho khách hàng..

Bảng số củ KGC tương đương với trọng lượng

10Ji(số) 15Ji(số) 20Ji(số) 30Ji(số) 40Ji(số) 50Ji(số)
600g 18 19 29 38 48 58
300g 10 14 19 24 29
150g 5 7 10 12 15
75g 3 5 6 8
37,5g 3 4

Đánh giá

Viết bình luận
Description

Hồng Sâm Củ Khô KGC Hàn Quốc là sản phẩm được chọn lọc kỹ càng và được trồng ở những nơi có không khí trong sạch, đất đai không bị ô nhiễm nên cho ra sản phẩm đạt được chất lượng cao nhất. Với phương trâm của hãng KGC Hàn Quốc là đem lại giá trị sản phẩm cao nhất, chất lượng tốt nhất cho khách hàng..

Bảng số củ KGC tương đương với trọng lượng

10Ji(số) 15Ji(số) 20Ji(số) 30Ji(số) 40Ji(số) 50Ji(số)
600g 18 19 29 38 48 58
300g 10 14 19 24 29
150g 5 7 10 12 15
75g 3 5 6 8
37,5g 3 4