0938.746.284

0938.746.284Tư vấn miễn phí

Tại sao hồng sâm KGC lại có giá khác nhau trên thị trường?

phạm Ngày đăng: 03/03/2020Lượt xem: 398

Tại sao sản phẩm KGC ở Việt Nam lại có chỗ bán giá cao, giá thấp? : Với mức chiết khấu vừa phải, nhiều nơi phải thuê mặt bằng bán hàng với giá cao cộng với chi phí nhân viên và các dịch vụ khác, nên chi phí được đẩy thêm nên cao để bù lại vào phần chi phí đó.

Vì lý do gì KGC Việt Nam vẫn giữ nguyên giá?: KGC Việt Nam với cam kết chỉ bán theo giá mà hãng quy định không tăng giá bán để bù đắp các chi phí khác phát sinh.