Video Mở Hộp Hồng Sâm Lát Tẩm Mật Ong KGC Jung Kwan Jang 20g x 6 Gói

16/05/2024 Tiến Phạm Mạnh

Video Mở Hộp Hồng Sâm Lát Tẩm Mật Ong KGC Jung Kwan Jang 20g x 6 Gói với hộp giấy lớn bên trong có chứa 6 hộp giấy nhỏ, mỗi hộp giấy nhỏ có chứa gói hồng sâm lát tẩm mật ong, 20g một gói.