Ưu đãi lớn mùa dịch KGC Việt Nam giảm giá 10%

Ưu đãi lớn mùa dịch KGC Việt Nam giảm giá 5%

Chương trình khuyến mãi còn:
Ngày
Giờ
Phút
Giây
Ngày áp dụng: từ 09/06/2021 ĐẾN 30/06/2021
Khuyến mãi

2.004.500 VNĐ 2.110.000 VNĐ
Khuyến mãi

(2)
1.235.000 VNĐ 1.300.000 VNĐ
Khuyến mãi

7.505.000 VNĐ 7.900.000 VNĐ
Khuyến mãi

(1)
2.660.000 VNĐ 2.800.000 VNĐ
Khuyến mãi

285.000 VNĐ 300.000 VNĐ
Khuyến mãi

4.275.000 VNĐ 4.500.000 VNĐ
Khuyến mãi

2.945.000 VNĐ 3.100.000 VNĐ
Khuyến mãi

817.000 VNĐ 860.000 VNĐ
Khuyến mãi

750.500 VNĐ 790.000 VNĐ
Khuyến mãi

2.745.500 VNĐ 2.890.000 VNĐ
Khuyến mãi

2.479.500 VNĐ 2.610.000 VNĐ
Khuyến mãi

1.292.000 VNĐ 1.360.000 VNĐ
Khuyến mãi

2.470.000 VNĐ 2.600.000 VNĐ
Khuyến mãi

389.500 VNĐ 410.000 VNĐ
Khuyến mãi

218.500 VNĐ 230.000 VNĐ
Khuyến mãi

3.135.000 VNĐ 3.300.000 VNĐ