Trải nghiệm của chị Khánh đảo kim cương Quận 2 khi sử dụng nước hồng sâm trẻ em cho con mình

Trải nghiệm của chị Khánh đảo kim cương Quận 2 khi sử dụng nước hồng sâm trẻ em cho con mình

Đăng bởi: KGC Viet Nam450

Ngày đăng 08/19/2020

Chị Khánh đảo Kim Cương Quận 2 đã dùng nước hồng sâm trẻ em số 1 và số 2 cho con mình cũng được gần 2 năm. Đầu tiên chị sử dụng nước số 1 cho đứa lớn nhà chị và tiếp đến là nước số 2, sau đó chị sử dụng cho đứa thứ 2 nhà chị, sau đó mỗi lần chị lấy 3 tháng cho cả 2 đứa nhà chị. Từ ngày sử dụng cho 2 đứa con nhà chị, chị thấy con chị ăn ngon, phát triển tốt, khỏe mạnh, ít bị bệnh vặt..Chị nói sẽ cho con sử dụng tới lớn.